Meer dan enkel zelfverdediging

Binnen de vzw is het niet alleen onze taak de leden aan te leren zichzelf te verdedigen.

Wij streven samen met elk lid naar een gezonde balans tussen lichaam en geest.

Wij werken samen met het lid aan zijn of haar zelfvertrouwen.

Het is de taak van het bestuur van de vzw en de lesgevers elk lid duidelijk te maken dat

  1. een vermeden conflict altijd beter is dan een gewonnen conflict,
  2. dat respect hebben voor …  en zelfrespect hebben primordiaal is ,
  3. dat vertrouwen hebben in en zelfvertrouwen hebben noodzakelijk is ,
  4. dat een gezonde fysieke conditie hebben belangrijk is.

 

Wat bieden wij aan?

Loading...